Projecten

Projecten

Zonneveld ingenieurs heeft gewerkt aan honderden projecten, die niet allemaal op deze website staan. Wij beperken ons hier tot de volgende 30 projecten, die representatief zijn voor de opdrachten die wij uitvoeren.

De projecten variëren van grote kantoorgebouwen, nieuwbouw en renovatie/herontwikkeling, woningbouw