Blog

Better safe than sorry

Sinds wij ons ruim zeven jaar geleden voorzichtig gingen specialiseren in Safety Engineering is dit vakgebied in sneltreinvaart geprofessionaliseerd. Wij hebben dat tempo niet zozeer bij kunnen houden, maar in Nederland daarin vooral de toon gezet.

Dat maakte ons zomaar tot marktleider in dit nieuwe specialisme, niet alleen in Nederland, maar op het hele vasteland van Europa. Wij zien het ontwikkelen van dit relatief nieuwe specialisme als één groot innovatietraject.

Waarom neemt die vraag naar Safety Engineering zo rap toe? Het voor de hand liggende antwoord is dat dit komt door het toegenomen veiligheidsbewustzijn.

“Better be safe then sorry”. Laat dat antwoord nu kloppen. De media confronteren ons bij voortduring met de gevolgen van aanslagen, waardoor hele gebouwen bezwijken. Organisaties waarop de samenleving wil kunnen bouwen, moeten zoveel mogelijk gevrijwaard zijn van de effecten van die aanvallen.

We ervaren de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve. Steden worden weggevaagd door orkanen en vloedgolven zetten metrostelsels onder water.

En zelfs als nuchtere Groninger slaat de schrik je om het hart als ten gevolge van de gasexploitatie de grond onder je huis wegzakt. Een aardbeving is niet langer voorbehouden aan exotischer oorden.

Wij kunnen nu goed tegemoet komen aan de vraag naar meer veiligheid. Met onze specialistische kennis kunnen we precies uitrekenen wat de effecten zijn van een fysieke impact op een gebouw.

Ook kunnen we vaststellen wat je moet doen om die veiligheid te garanderen. Die garanties willen steeds meer eigenaars, exploitanten, huurders en gebruikers van een gebouw zwart op wit krijgen.

Wij kunnen die geven, omdat wij werk hebben gemaakt van een zorg die breed in de maatschappij leeft. Dat is typisch Zonneveld ingenieurs: met passie werken aan de toekomst.

Jan van der Windt